PLK Stämplar

PLK stämplar, försök till dokumentation av stämplar och typer samt svårighetsgradering

En genomgång av PLK stämplarna avseende förekomstår, raritetsgrad samt respektive järnvägslinjes sträckning och användningstid har gjorts. Ett stort antal avvikelser gentemot både Facit Postal och Oscarianernas kataloger föreligger. En sammanjämkning mellan uppgifterna bör göras!

Uppgifterna i tabellerna baseras i grunden på min egen samling samt på Göte Silver’s, Märsta omfattande samling som är uppbyggd med en stämpel representerande varje förekomstår så långt som möjligt. Genomgång av alla tidtabeller för järnvägsposten har gjorts från 1899 och framåt. En del ändringar under tidtabellens giltighetstid finns noterade i tabellerna, men inte alla. Således finns avtryck kända i en del fall före PLK startade. Detta har angivits inom parentes i kolumn 8 ” Järnvägssträckning för PLK Nr ”.

Resultatet av ovanstående kan studeras i Facit Postal VII. Nedanstående länk kommer innehålla de senaste forskningsrönen och kan alltså ses som en ständigt pågående uppdatering av Facit Postal. Några priser redovisas dock ej, för dessa hänvisas till Facit Postal VII.

De olika kolumnerna avser:

  1. PLK stämpel nummer
  2. Littera, tom ruta avser nummer utan littra
  3. Stämpeltyp ( se stämpelhandboken 1952 eller Oscarianerna, här användes 1-5 istf I-V )
  4. Årtal som stämpelavtryck är kända. Fattas ett fåtal år noteras detta inte. Kända avbrott noteras
  5. Svårighetsgrad Oscar. Gradering 1-10, där 1 är vanligt förekommande och 10 är mycket sällsynt.
  6. Svårighetsgrad medaljong.
  7. Svårighetsgrad bandmärken
  8. Järnvägssträckning för resp. nummer med användningstider enligt tidtabeller för järnvägsposten. Är avtryck kända utanför dessa uppgifter anges detta inom parentes..

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över PLK stämplar

Bilder på PLK stämpeltyper (pdf 117 Kb, dålig kvalitet)
Bilder på PLK stämpeltyper (jpg 273 Kb, bra kvalitet)
Bilder på PLK stämpeltyper (gif 151 Kb, bra kvalitet)
Bilder på PLK stämplar (doc 294 Kb, bra kvalitet)

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Eldhusgatan 8
724 81 Västerås
021-351995