PKXP Stämplar ringtyp-Oscar

PKXP stämplar under Ringtyp-Oscar, utökat försök till dokumentation av stämplar och typer samt svårighetsgradering

Eftersom Ringtyp med Posthorn och Oscar boktryck utgör samma tidsepok (1885-1891) göres här ett förslag till uppdelning av Ringtypsperioden i utan och med Posthorn (1/7 1872-86/19/3 86-91), endast stämplar som sträcker sig in i den senare perioden medtages här, samt Oscarsperioden i Boktryck(1885-91) och koppartryck(1891-1911).
Ringtyp med Posthorn torde vara mycket sällsyntare för järnvägsstämplar jämfört med motsvarande Oscar Boktrycksmärken. Detta eftersom Oscarsmärken användes för normalportot och inte Ringtyp med Posthorn. Hänsyn till detta har inte fullt ut tagits!

I tabellerna gäller följande för kolumnerna:

1) PKXP stämpelns nummer
2) Littera, tom ruta nummer utan littera
3) Stämpeltyp ( se stämpelhandboken 1952 eller Oscarianerna);
Typ1: Nst 10 ( PKXP N:r ); Typ1a: Nst 10 (PKXP No );
Typ1b: Nst 10 ( PKXP N:R ); Typ 2: Nst 16 ( PKXP NR );
Typ 2a: Nst 16 ( PKXP No ); Typ 3: Nst 14; Typ 3:ny(Nst 14, ersätter typ 6);
Typ 4: Nst 40 ( PKXP No ); Typ 4a: Nst 40 ( utan No );
Typ 5: Nst 33a(punkterad ram);Typ5a: Nst 33b(streckad ram);
(Typ5,5a växlande betyder 5/5a förekommer samma år);
Typ 7: Nst 22; Typ 8: Nst 34; Typ 9: Nst 29; Typ 10: Nst 17;
Typ 11: Nst 58p, dubbel ram.En sirat,groteskstil;
Typ 11a: Nst 58q, dubbel ram.Två sirater,antikvastil.
Typ 11b: Nst 58q, dubbel ram.Två sirater,groteskstil.
4) Årtal som stämpelavtryck är kända. Fattas ett fåtal år noteras detta inte Kända avbrott noteras.
5) Svårighetsgrad för Ringtyp utan Posth och med Ph (1/71872-86/19/3 1886-91)
6-7) D:o för Oscar boktryck (1885-91) och Oscar koppartryck (1891-1911) Gradering 1 till 10, där 1 är vanligt förekommande och 10 är mycket sällsynt.
8) Järnvägssträckning för resp. nummer med användningstider enligt tidtabeller för järnvägsposten. Är avtryck kända utanför dessa tider anges detta inom parentes.

Denna PKXP förteckning har utarbetats av Bernt Ling, Västerås. Användning endast tänkt för privat bruk. Om materialet önskas bli använt för någon form av publisering tillåtes detta endast efter skriftligt godkännande av författaren och att källan anges.

Kompletteringar till förteckningen mottages tacksamt.

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över PKXP stämplar med inriktning Ringtyp/Oscar

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Eldhusgatan 8
724 81 Västerås
021-351995