Bernt Ling

Som de flesta samlade jag frimärken som barn. Jag var naturligtvis medlem i FIBs frimärksklubb. Sedan mitten av sextiotalet har jag varit aktiv frimärkssamlare. Jag har varit medlem i ABB Frimärksklubb, före detta ASEA Frimärksklubb.Under hela denna tid som styrelsemedlem. Jag var ordförande i klubben i 23 år och har de senaste ca 5 åren varit vice ordförande. Under alla dessa år har jag ansvarat för klubbens auktioner både på våra möten och då vi anordnat offentliga större auktioner. Dels utfört värderingar och även varit auktionsutropare.

Jag är Guldklubbsmedlem i SFF, medlem i Västerås Frimärksklubb, där jag under ett antal år var klubbmästare, Mälarbältet, Hembygdsfilatelisterna samt Postmuseei Vänner.

Mina samlingsområden är många:

A) Sverige:

A1) Sverige stämplat :

 • Specialsamling Sverige i färgnyanser och olika papperssorter. Saknar i princip endast några få svåra pappersvarianter på bandmärken.
  Exempel ur denna samling, Ringtyp perf. 13.

Medlem_Bernt_Ling_A1_Ringtyp

 

 • En samling med huvudtyper av Sverige stämplat i Lyx/Prakt kvalitet. Saknar en hel del.
  Exempel ur denna samling, Vapentyp och Lejon.

Medlem_Bernt_Ling_A1_Vapen

 

 • Samling helbrev. Försöker få ett brev från varje frimärksutgivning.
 • Förfilateli, en mycket liten specialsamling
 • FDC samling, i princip ”komplett”.
 • Västerås minnesstämplar, saknar någon enstaka.

A2) Sverige ostämplat :

 • Normalsamling av huvudtyper, saknar en del äldre vapen och ringtyp.
 • Samling vanliga frimärkshäften. Samlar från början med manuellt tillverkade häften tom ca 1998. Specialsamlar inklusive alla förekommande varianter typ cylindersiffror, kontrollnummer, ryggtryck osv. Saknar en del men det mesta finns !
 • Samling automathäften, specialsamlar inklusive alla varianter. Saknar endast ett mindre antal.
 • Femstrip ostämplat, alla bandmärken från 1920 talet. Saknar ett litet antal.


A3) Sverige helsakssamling ostämplat och stämplat :

 • Samlar alla typer av helsaker inklusive varianter typ tryckdatum på vissa av dessa. Saknar endast de allra svåraste typerna

A4) Militärpostsamling :

 • Samlingen omfattar både ostämplat, stämplat och stämplade lösa svarsmärken. Ingår svarsmärken och militärbrev samt militära helsaker. Saknar endast några få typer av dessa.

A5) PT kort med frimärksmotiv :

 • Har en nästan komplett samling som i stort sett bara ligger.

 A6) Stämpelsamlingar :

 • Sverige, normalstämplar. Samling enligt typer i handboken 1952. Har en i det närmaste komplett samling där flertalet typer finns med flera olika ortsnamn.
  Exempel ur denna samling, del av Normalstämpel 16.

Medlem_Bernt_Ling_A6_Nst16

 

 • Järnvägspoststämplar. Samlar efter de olika järnvägslinjerna. Alla förekommande typer, Ort-ort, med bokstäver, PKXP, PLK, PKP och FKMB(P). Specialsamlar inklusive olika littra samt på olika frimärksutgåvor ( Vapen, Ringtyp, Oscar boktryck, Oscar koppartryck samt Band ).
  Exempel ur denna samling, del av Nummer 5.
 • Medlem_Bernt_Ling_A6_Jvg

  Nedan redovisas vad som saknas i min samling av PKXP, PLK och PKP.

  Ett försök har gjorts att utifrån teoretiska grunder dokumentera och sällsynthetsgradera PKP stämplarna. Se under Forskning denna hemsida.

  Saknar följande:

  PKXP: 2D,7F, 10D, 13NED, 13UPP,60D, 23D,39D,60E,60F,62F, 62G, 62AUPP, 62AUTREXP1, 62C,D:o, 63F,70C, 73F, 81A1:eEX, 81C1:EXP, 81D1:EXP, 86B, 101D, 106F

  PLK: 156B,180B, 204E, 212C,226,228A,232D,251A,252D, 256E,260E,263A,268D,273C,274DUPP,279E, 281A,286DUpp,286ENed,286EUpp,287E, 288C, 288ENed, 310E, 315B, 315C, 338B,338D,362A,372D, ”380;”,380E,389A,419B

  PKP: 2D,2E,9AtypV,9SA,10, 15DtypVIa,16AtypX,16HtypX,16L,16N, 17E,20B,22B,34F, 34H,34SA, 35A,35C,35E,35F, 36C,38DtypV, 39A,43D,43E,44A ,46EtypI, 46SA, 51typIX, 51DtypX,53typVIII, 56Hd,58C, 63BtypIX,63CtypIX, 66FtypVa, 66GtypV,67A,68D,69A,77G,81OMSM,82E, 82F,87DtypIX, 87DtypX,89DtypIV, 94SA,99E,102H,102I, 102J,105I,105SA,113EtypVIa, 125,141SAA,141SAE,141SAG,152DtypV, 165 194typVI,201BtypIX, 201DtypX, 201EtypIV, 202EtypV,202G,203AtypV, 203G,208E,208F,223C,225CtypII, 226CtypIX,233C,238D,246B,247A,250D, 251CtypVb,251EtypV,252F,252G,255A,255C,255D, 256BtypIX,256EtypIX,260E,267FtypV,273BtypIV,273DtypBb, 275typVIII,275A, 276DtypIV,276EtypV, 276FtypIV,276FtypIX,278E,281EtypIX,282B, 285G, 290D, 296B, 298D,302D, 307AtypX,307CtypIX, 307DtypV,307DtypIX,307E,307F,308FtypV, 308FtypIX,308G,311G,311H,315E,316CtypVa, 316DtypX, 316G,316H,316I,316J, 317EtypX,319DtypV,320BtypII, 321CtypVIII,324EtypI, 325AtypIX,326EtypV, 326F 330C,333E,341GtypV,342typVIII, 343E,344B,346D, 346E, 367B,370B, 373D,380F,381E,383BtypX, 383CtypX,383DtypX, 383EtypX,402B

  • Ångbåtspoststämplar. Samlar med inriktning på linjer men strävar främst att skaffa alla Nummer med alla stämpeltyper. Det som saknas visas nedan.

  Saknar följande:

  3XI,55XI, 4XI,56XIII,9XI, 57XI,16XI,62XI,17I,90X,21X,113XI,22I,118XI,28X, 119X,33X,125II,35X, 127XI,37XIII,128XI, 38XI,138XIII,39XI,163XIV, 40XIII,164IX ,47III, 168X, 51XI,169IX,53XI,178

   

  • Lantbrevbärarstämplar. Samlar i huvudsak de äldre typerna, typ 1 och 2, men även i viss mån de moderna stämplarna, LBB.

  Saknar följande:

  177II,182III,Axvall_Broddetorp,Molkom-Gaperyd,Baggetorp_Sköldnäs, Norh_Gensen,Bergvik_Glösbo, Ormsjö_Risbäck,Blidsberg_Humla, Orrviken_Ålsta,Dingelvik_Näfven, Rosshytt_Rosshytt,Ekolsund_Hjelstaby, Rämen_Laxsjön,Elfsbacka_Högberg,Skärvången_Åkers,Elmestad_Lena, Stigen_Krokstad,Faringe_Tuna, St.Vrena-Erentuna, Fastnäs_Brunberg,Strömsbro-Björke,Finnmosse_Dalkhytt, Strömnäs-Stornäs,Fårhult_Gladhammar,Strömstad-Nordby, Hede_Råndalen, Syninge_Lohärad,Hvellinge_LillaMånstorp, Söderfors-Hade,Jernboås_Grängsh,Tierp-Månkarbo, Jädersbruk_Medåker, Valdemarsvik_Falerum, Leksand_Lindberg, W:SSäby_Kilsby,Leksand_Sundnäs,Vermskog_Vermskog,Leufstabru_Hållnäs, Vrå-Abbeshultsby, Ljung_Vesene,Åmot_Hälle, Ludvika_LaSnöån, Åsele_Tegelträsk, Långbansh,_Gåsborn, Ödeshög_Rök

  • Tidningsstämplar. Samlar både äldre typer före frimärkstid, s.k. tidningsexpeditionsstämplar, vilka stämplades direkt på trycksaken i fråga samt d:o på frimärken. Saknar endast några typer av de förstnämnda men fler av de senare.
  • Militära stämplar. Samlar Fältpost, SP stämplar, FMP stämplar samt Postanstaltenstämplar. Har mycket men saknar även åtskilligt.

  B) Norden

  Samlar alla Nordiska länder både ostämplat och stämplat. Även Häften och helsaker. Saknar ganska litet i frimärkssamlingarna medan helsakssamlingarna är rätt magra.

  Exempel ur Danmarkssamlingen, stämplat, Del av Tvåfärgad siffertyp.

  Medlem_Bernt_Ling_B_Tvasiff Medlem_Bernt_Ling_C1_Preussen

  C) Europa

  C1) Tyskland

  • Gamla tyska stater stämplat. Samlar alla stater. Har ganska god täckning av det mesta. Saknar naturligtvis en del mycket dyra frimärken.
   Exempel ur Preussensamlingen.

  Medlem_Bernt_Ling_B_Tvasiff

   

  • Tyska Riket. Samling stämplat. Ganska komplett.
   Exempel ur samlingen, Del av Germania 1900.

  Medlem_Bernt_Ling_C1_Germania

   

  • BRD. Såväl stämplat som ostämplat samt häften. Ganska komplett
  • Berlin. D:o.
  • Öst Tyskland. Stämplat och ostämplat. Relativt mycket saknas.

  C2) Diverse länder ostämplat.

  Samlar följande länder med måttlig inlevelse :
  Belgien, Frankrike, Holland, Italien, Monaco, Schweiz, Ryssland och Österrike. Saknar mycket.

  C3) Schweiz stämplat. Har en hel del men saknar även mycket.

  D) FN:

  Samling ostämplat, stämplat, FDC, souvenirfolders samt helsaker. Rätt så komplett.

  E) Israel:

  Elementär samling.

  F) Motiv:

  En samling Naket på frimärken. Har inte aktivt jobbat med denna samling på länge.

   

  För närvarande koncentrerar jag mig på ambulerande post dvs. Ångbåts-, Lantbrevbärar- och Järnvägspoststämplar. Har ägnat en hel del tid åt att försöka dokumentera och gradera PKP stämplarna.

  Se Forskning denna hemsida!

  Söker till egen samling det saknade enligt listor ovan och PKP förteckning under avsnittet Forskning.