Forskning

På denna sida har vi samlat den filatelistiska forskning som våra medlemmar utfört. Skicka bidragen i elektronisk form till styrelsen, antingen på vår e-mailadress  styrelse@abbfk.se eller via diskett till klubbens postadress (se startsidan). Det går givetvis bra att kontakta styrelsen i detta ärende på de ordinarie månadsmötena.

Begreppet forskning kan låta pretentiöst, men mycket finns fortfarande att göra inom många fält inom filatelin. Medan klassiska områden såsom Skilling, Vapen, Ringtyp och Oscar har utforskats i många generationer finns det andra områden som väntar.

Exempel på områden som väntar på forskningsinsatser:

Hemortsfilateli (Landskap, Län, Kommuner, Härader o.s.v.)
Stämpeltyper
Littera
Användningsperiod
Stämpeldiameter
Postmästare

Järnvägsstämplar (PKXP, PLK, PKP, FKMB)

Modern filateli
Paketporton till utomnordiska länder
Aerogram porton
Lösenstämplar
Expeditionsstämplar
REK-etiketter
Värde etiketter

ABB Frimärksklubb hoppas på många bidrag till denna sida under de närmaste åren. Många medlemmar har säkert material liggande i byrålådorna som är hopsamlat i något syfte, kanske utan tanke på att de en dag skulle kunna publiceras. På denna sida kan försök till handböcker, listor och förteckningar göras utan kostnad, men med stort värde för de likasinnade samlarkollegorna på nätet.

Följande forskningsbidrag finns att läsa:

 

Järnvägsstämplar
Detta avsnitt har legat till grund för Facit Postal.
Alla skillnader som finns mellan Facit Postal och nedanstående listor härrör till nya forskningsrön.
PKXP, PLK och PKP stämplarna har uppdaterats i Hembygdsfilatelisten fortlöpande!
För aktuella prislistor på PKXP, PLK och PKP stämplar hänvisas till Facit Postal.

Sällsynthetsindelning av PKP stämplarna (Bernt Ling, Västerås, infört 2000-04-28, utgåva 2009-09-23)    Bilder på PKP stämpeltyper

Sällsynthetsindelning av PLK stämplarna (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-11-11, utgåva 2009-09-23)    Bilder på PLK stämpeltyper

Sällsynthetsindelning av PKXP stämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-12-19, utgåva 2009-09-23)       Bilder på PKXP stämpeltyper

Sällsynthetsindelning av PKXP stämplar inriktning Ringtyp-Oscar (Bernt Ling, Västerås, infört 2003-12-05, utgåva 2005-11-13)

Övriga järnvägsstämplar m.m.

Sällsynthetsindelning av FKMB stämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2003-11-11, utgåva 2015-08-07)
PKXP och PLK stämplar med punktmönster (Bernt Ling, infört 2005-02-22)

Förteckning över julpostkupéer (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-11-11, utgåva 2007-06-01)
Järnvägslinjer per linjenummer (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-12-19, utgåva 2002-03-17)
Järnvägslinjer per ort (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-12-19)
Förslag till värdering av järnvägsstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2001-12-19)

Bangårdsstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2005-09-04, utgåva 2015-07-07)
Omsorterings, karterings och transitstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2005-09-04, rev. 2015-08-08)
Järnvägsstationsstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2003-11-11, utgåva 2015-08-08)

Ångbåtsstämplar

Förekomst av ångbåtsstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2007-06-03, rev. 2015-08-07)

Lantbrevbärarstämplar

Lantbrevbärarstämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2007-06-03, utgåvor 2015-06-01 och 2015-08-08)

Postanstalten stämplar

Förteckning över Postanstalten stämplar (Bernt Ling, Västerås, infört 2007-07-14, utgåva 2009-04-05 rev. 2016-02-15)

Svensk Posthistoria

Utrikes Breftaxor 1636-1855 (Lennart Ryberg, Uddevalla, infört 2009-05-17, utgåva 2009-05-25)