Jul PKP Stämplar

Dokumentation av Jul PKP stämplar

Förteckning över ”julpostkupéerna” har tidigare presenterats i Järnvägsposten 1996 och i Checklist of swedish travelling post offices, Capt. K. Jahr.
Denna förteckning är en uppdatering baserad på Kungl. Generalstyrelsens cirkulär samt Tidtabeller för järnvägsposten. Dessutom har medtagits stämpelavtryck som är kända men från ej noterade PKP Nr.
Från och med 1910 insattes tillfälliga julpostkupéer för att klara de ökade julförsändelserna.

Enligt cirkulären skall:

  • tillfälliga buntar anordnas samt expedieras buntade
  • till bunt skall användas särskild etikett(bl. 187b resp. 187)
  • till underlättande av postkupéernas arbete post finsorteras och buntas av de fasta postanstalterna

Det sägs speciellt ” Postkontoren böra icke till postkupéerna avlämna ostämplade eller osorterade lådbrevförsändelser, utan böra dessa först fullständigt behandlas å postkontoren”.
Från 1912 användes PKP ( tidigare och delvis senare PKXP resp. PLK ) för dessa julpostkupéer mellan 5-10 dagar före jul ( PKP 204 upp till ca 20 dagar under åren 1921 till 1927).
Allt detta innebär att avstämplingar med PKP stämplar från dessa kupéer endast kan finnas på brev lagda på brevlåda på postvagn. Avstämplingar är endast kända från ett fåtal av dessa PKP nummer.
Nedan sammanfattas de PKP nummer som finns med sträcka, använd under åren samt kända avstämplingar.

De olika kolumnerna avser:

  1. PKP stämpel nummer
  2. Sträcka
  3. Vilka år stämpeln använts
  4. Årtal som stämpelavtryck är kända.
  5. Anmärkningar