PKXP och PLK Stämplar med punktmönster

PKXP och PLK stämplar med punktmönster

De olika kolumnerna avser:

  1.     PKXP/PLK nummer stämpel nummer
  2.     Stämpeltyp
  3.     Tidigaste resp. senaste kända årtal. Ett årtal betyder att stämpeln endast är känd detta år
  4.     PKXP/PLK NR
  5.     PKXP/PLK NR LITT
  6.     PKXP/PLK NR LITT RIKT

 

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över PKXP stämplar med punktmönster

Lista över PLK stämplar med punktmönster

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Eldhusgatan 8
724 81 Västerås
021-351995