Järnvägslinjer Ort

Dokumentation av järnvägslinjer 3-5 per ort

Nedanstående lista ger en förteckning över linjedragningen för PKXP, PLK och PKXP stämplar organiserade per ort. Förteckningen är tänkt att utnyttjas främst för hemortssamlare, vilka i denna förteckning lätt hittar alla järnvägslinjer som trafikerat en viss ort. Förteckningen innehåller de anhalter som normalt förekommer i listor över järnvägarnas linjesträckning. Mellanliggande mindre järnvägsstationer förekommer ej.

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Linjedragning för järnvägspost 3-5 per ort