Hem

Välkommen till ABB Frimärksklubb!

Tider finner ni under fliken Möten

Grundad 1961

Adress
ABB Frimärksklubb c/o
Martin Blom
Skultunavägen 18 C, 722 17 Västerås

Ordförande:
Martin Blom 073-3763536

Sekreterare:
Lars-Eric Hedman 021-60119

Kassör:
Claes Örtevall 021-359014

pg: 43 71 04-3

Möteslokal: IOGT lokalen, Slottsgatan 6, Västerås
Tid: Tredje måndagen från sept-maj klockan 19:00
epost: 
styrelse@abbfk.se

Kommentera