Hem

Välkommen till ABB Frimärksklubb!

Tider finner ni under fliken Möten

Grundad 1961

Adress
ABB Frimärksklubb c/o
Lennart Weirell
Klockartorpsgatan 27 E, 723 44 Västerås

Ordförande:
Vakant

Sekreterare:
Lars-Eric Hedman 021-60119

Kassör:
Carl Olof Blomén 021-179515
021-183443
pg: 43 71 04-3

Möteslokal: IOGT lokalen, Slottsgatan 6, Västerås
Tid: Tredje måndagen från sept-maj klockan 19:00
epost: 
styrelse@abbfk.se

Kommentera