Ångbåtsstämplar

Ångbåtsstämplar

De olika kolumnerna avser:

  1.     Ångbåtsstämpelns nummer
  2.     Typ enligt handboken 1952
  3.     Under vilka år stämpeln är känd
  4.     Pris under vapenperioden (x betyder saknas)
  5.     Pris under ringtypsperioden (x betyder saknas)
  6.     Pris under oscarperioden , boktryck (x betyder saknas)
  7.     Pris under oscarperioden, koppartryck (x betyder saknas)
  8.      Pris under medaljongperioden (x betyder saknas)
  9.     Pris under bandperioden (x betyder saknas)
  10.     Ångbåtssträckning för resp. nummer.

 

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över Ångbåts stämplar

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Hemdalsvägen 3B
723 34 Västerås
021-351995