Postanstalten stämplar

Postanstalten stämplar, försök till dokumentation av stämplar och typer

Under beredskapsåren 1939 till 1945 byttes de ordinarie fasta Postanstalternas namn mot stämplar med ordet ”Postanstalten” samt ett nummer med eller utan litt.Detta för att en postförsändelses avgångsort inte skulle röjas. Alla postkontor, fristående postexpeditioner och vissa andra postanstalter får egna nummer (undertill en,två eller tre stjärnor) medan övriga postanstalter använder numret på den postanstalt de sorterar under jämte litt. Om de underordnade postanstalterna överstiger antalet bokstäver i alfabetet (A-Ö) får de överstigande nästa nummer samt litt A,B osv. I denna lista har de orter som haft Postanstalten-stämplar listats i kolumn 1, resp. nummer i kolumn 2, litt. I kolumn 3 samt tillverkningstid för stämpeln i kolumn 4 ( endast vissa stämplars tillverkningstid har funnits i Postens gravörböcker, tiden endast ungefärlig. Leverans av stämplar skedde i regel inom några dagar efter tillverkningen/avtryckstiden i liggaren). I listningen har i regel inte medtagits de gummistämplar som användes 1939 till början av 1940. Dessa hade månaden i bokstäver och helt årtal.

Av det stora antalet okända postanstalten-stämplar som finns förefaller det som många postanstalter inte använt sin stämpel utan haft den liggande i någon låda.

Denna PKXP förteckning har utarbetats av Bernt Ling, Västerås. Användning endast tänkt för privat bruk. Om materialet önskas bli använt för någon form av publisering tillåtes detta endast efter skriftligt godkännande av författaren och att källan anges.

Kompletteringar till förteckningen mottages tacksamt.

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över Postanstalten per ort

Lista över Postanstalten per nummer

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Bernt Ling
Hemdalsvägen 3B
723 34 Västerås
021-351995