Om oss

ABB Frimärksklubb bedriver en ambitiös klubbverksamhet som syftar till att så många som möjligt av klubbens medlemmar aktivt besöker föreningens aktiviteter. Klubbmötena varar från 19:00 till ca 21:30. Till dessa tillkommer av klubben arrangerade resor till auktioner, utställningar och mässor. Mötesavgiften är 30 kr.På mötena kan medlemmar låna litteratur ur vårt filatelistiska bibliotek som bl.a. innehåller kataloger ur Michels sortiment.Klubben har ett organiserat samarbete med Västerås Frimärksklubb (VFK) vilket innebär att mötestidpunkterna har samordnats. Övriga frimärksklubbar i Västerås är välkomna till klubbens möten.

Vi är associerad medlem i Sveriges Filatelistförbund samt medlem i Postmusei Vänner.

Aktiviteter som förekommer på möten:

  • Miniutställning
  • Föredrag
  • Auktion med ca 25 obj ur klubbens samlingar samt medlemmars inlämnade objekt
  • Närvarolotteri med fyra tröstpris varje möte samt slutdragning och prisutdelning på majmötet
  • Lotterier à 2 kr/styck
  • Frågetävlingar
  • Nyhetsrapportering vid varje möte
  • Julfest på decembermötet
  • Kaffe och kaka på varje möte
  • Extra närvaropremie för de medlemmar som deltagit i minst sex månadsmöten

Resor:

Klubben är mycket aktiv när det gäller att arrangera eller sponsra resor till filatelistiska evenemang. Senast arrangerade klubben en uppskattad resa till Mare Balticum 2005 i Mariehamn.

Mälardalsträffen:

Klubben är en flitig arrangör av de Mälardalsträffar som arrangeras bland mälardalens frimärksklubbar. På dessa bjuder handlare ut intressant material till de ditresta filatelisterna. Lotterier, frågetävlingar, föredrag, bytesverksamhet och utställning kan förekomma.
Tidskrifter som klubben prenumererar på:
Filatelisten
Nordisk Filateli
Häftessamlaren