FKMB Stämplar

FKMB stämplar

En genomgång av FKMB stämplarna har gjorts.

De olika kolumnerna avser:

  1.     FKMB Linje
  2.     Stämpeltyp nst
  3.     Tidigaste resp. senaste kända årtal. Ett årtal betyder att stämpeln endast är känd detta år
  4.     Stämpelns tillverkningstid då sådan är känd, månad och år. Inom parentes anges tidpunkt då stämpeln skrotats.
  5.     Pris Medaljong
  6.     Pris Band
  7.      Anmärkning

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över FKMB stämplar

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Hemdalsvägen 3B
723 34 Västerås
021-351995