Raritetsindelning

Hur raritetsindelningen kan översättas till pengar

De listor som finns publiserade på ABB Frimärksklubbs Hemsida har raritetsgradering 1-10 ( 10 svårast ) för vapen, ringtyp, Oscar, medaljong resp. bandmärken. Ett förslag görs här för översättning av raritetsgrader till värde i SEK. Värdet avser stämplar med helt läsbara data (PKP Nr, littera och datum). Otydliga stämplar och delvis läsbara stämplar har ett lägre värde. PRAKT/LYX stämplar ett betydligt högre värde. Vid stämpelsamlande är helt brev/helsak/vykort att föredra pga att oftast både avsändningsort liksom adressat kan härledas. Eftersom hel stämpel på löst frimärke ofta inte får plats är brevstycken mycket lämpliga att samla.

I PKP listan finns angivet tillverkningstid(skrotningstid) där sådan uppgift har hittats. Några PKP stämplar från speciellt 50-60 talet har ännu inte hittats. En varning för övervärdering av sådan stämpel om den hittas måste ges! I vissa fall har sannolikt stämpeln inte använts utan varit liggande i reserv.

Några PKP stämplar finns med datum under tider järnvägssträckning inte finns i tidtabeller. Detta kan bero på att avtrycket har gjorts av filatelistiska skäl ( begäran om avtryck har gjorts ). Andra anledningar kan vara: stämpel använd av misstag, fel inställning av datumdelen, felavläsning, tidtabellerna inte helt riktiga. Pga olika samlarintressen, t.ex. hemortssamlande i små län ( Gotland, Öland ) kan värdena vara betydligt högre. Detta kommer att ges av auktionsresultat. Eftersom det är lättare att hitta bra stämplar från Oscarsperioden jämfört med medaljong och speciellt tidig bandmärkestid torde värdet av Oscar vara något lägre. Å andra sidan kanske denna period är mer samlad?


För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Förslag till värdering av järnvägsstämplar