PKXP Stämplar

PKXP stämplar, försök till dokumentation av stämplar och typer samt svårighetsgradering

En genomgång av PKXP stämplarna avseende förekomstår, raritetsgrad samt framförallt respektive järnvägslinjes sträckning och användningstid har gjorts. Ett stort antal avvikelser gentemot både Facit Postal och Oscarianernas kataloger föreligger. En sammanjämkning mellan uppgifterna bör göras.

Uppgifterna i tabellerna baseras i grunden på min egen samling samt på Göte Silver’s, Märsta omfattande samling som är uppbyggd med en stämpel representerande varje förekomstår så långt som möjligt. Endast kända stämpelavtryck har medtagits. Därför kan uppgifter från andra samlare ge tillägg till kända år. Genomgång av alla tidtabeller för järnvägsposten har gjorts från 1868 och framåt.

Resultatet av ovanstående kan studeras i Facit Postal VII. Nedanstående länk kommer innehålla de senaste forskningsrönen och kan alltså ses som en ständigt pågående uppdatering av Facit Postal. Några priser redovisas dock ej, för dessa hänvisas till Facit Postal VII.

I tabellerna gäller följande för kolumnerna:

1) PKXP stämpelns nummer
2) Littera, tom ruta nummer utan littera
3) Stämpeltyp ( se stämpelhandboken 1952 eller Oscarianerna);
Typ 1: Nst 10 ( PKXP N:r); Typ1a: Nst 10 ( PKXP No );
Typ 1b: Nst 10 ( PKXP N:R ); Typ 2: Nst 16 ( PKXP NR );
Typ 2a: Nst 16 ( PKXP No ); Typ 3: Nst 14; Typ 4: Nst 40 ( PKXP No );
Typ 4a: Nst 40 ( PKXP utan No ); Typ 5: Nst 33; Typ 6: Nst 27;
Typ 7: Nst 22; Typ 8: Nst 34; Typ 9: Nst 29; Typ 10: Nst 17;
Typ11: Nst 58;
4) Årtal som stämpelavtryck är kända. Fattas ett fåtal år noteras detta inte Kända avbrott noteras.
5-9) Svårighetsgrad för Vapen, ringtyp, Oscar, medaljong resp.bandmärken.
Gradering 1-10, där 1 är vanligt förekommande och 10 är mycket sällsynt.
Tidsperioder som använts i denna sammanställning:
Vapentyp(V) till 1/7 1872; Ringtyp(R) 1/7 1872-1891;
Oscar 1885-1911(O); Gustaf V medaljong(M) 1911-1920;
Bandmärken från 1920(B)
10)   Järnvägssträckning för resp. nummer med användningstider enligt tidtabeller för järnvägsposten.
Är avtryck kända utanför dessa uppgifter anges detta inom parentes.

Denna PKXP förteckning har utarbetats av Bernt Ling, Västerås. Användning endast tänkt för privat bruk. Om materialet önskas bli använt för någon form av publisering tillåtes detta endast efter skriftligt godkännande av författaren och att källan anges.

Kompletteringar till förteckningen mottages tacksamt.

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

Lista över PKXP stämplar

Bilder på PKXP stämpeltyper (pdf 173 Kb, dålig kvalitet)
Bilder på PKXP stämpeltyper (jpg 663 Kb, bra kvalitet)
Bilder på PKXP stämpeltyper (gif 340 Kb, bra kvalitet)
Bilder på PKXP stämpeltyper (doc 687 Kb, bra kvalitet)

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Eldhusgatan 8
724 81 Västerås
021-351995