Bibliotek

ABB Frimärksklubb erbjuder sina och Västerås Frimärksklubbs medlemmar en rikhaltig flora av böcker från dessa klubbars sammanslagna bibliotek. Litteratur inköpes regelbundet, och ambitionen är att ha bl.a. följande böcker tillgängliga :

  • Kataloger ur Michels sortiment
  • Facit Special, senaste utgåvan
  • Facit Postal, senaste utgåvan
  • Postmusei ryttare
  • All väsentlig referenslitteratur utgiven av Sveriges Filatelistförening

För att låna: kontakta biblioteksansvarig på ett föreningsmöte.

Uppdaterad PDF fil med hela biblioteket